Liste des prix 2021

UPTTKOMSCHRIJVINGTOTAAL BEDRAG
C11Periodieke controle22,91
C13Probleemgericht consult22,91
C91Pocketregistratie36,18
C92Parodontiumregistratie72,35
C22Aanvullende medische anamnese na (schriftelijke) routinevragen22,91
C28Uitgebreid onderzoek t.b.v. opstellen, vastleggen en verstrekken van behandelplan aan de patiënt108,53
C29*Studiemodellen30,15
C65Planmatig beslijpen van alle voortanden, per boven- of onderkaak60,29
C80Mondzorg aan huis18,09
C84Voorbereiding behandeling onder algehele anesthesie48,23
C85Weekendbehandeling22,91
C86Avondbehandeling22,91
C87Nachtbehandeling22,91
X10Maken en beoordelen kleine röntgenfoto16,88
X11Beoordelen kleine röntgenfoto12,66
X21Maken en beoordelen kaakoverzichtsfoto72,35
X22Maken en beoordelen kaakoverzichtsfoto t.b.v. implantologie in de tandeloze kaak72,35
X23Beoordelen kaakoverzichtsfoto26,53
X24Maken en beoordelen schedelfoto32,56
X34Beoordelen schedelfoto24,12
X25Maken en beoordelen meerdimensionale kaakfoto204,99
X26Beoordelen meerdimensionale kaakfoto60,29
M01Preventieve voorlichting en/of instructie, per vijf minuten13,52
M02Consult voor evaluatie van preventie, per vijf minuten13,52
M03Gebitsreiniging, per vijf minuten13,52
M05Niet-restauratieve behandeling van cariës in het melkgebit27,13
M32*/**Eenvoudig bacteriologisch- of enzymatisch onderzoek18,09
M30Behandeling van gevoelige tandhalzen en (preventief) toedienen medicament6,03
M40Fluoridebehandeling15,07
M61*Mondbeschermer27,13
M80*Behandeling van witte vlekken, eerste element52,45
M81*Behandeling van witte vlekken, volgend element28,94
A10Geleidings-, infiltratie- en/of intraligamentaire verdoving15,07
A15Oppervlakte verdoving7,84
A20Behandeling onder algehele anesthesie of sedatie0
B10Introductie roesje (lachgassedatie)30,15
B11Toediening roesje (lachgassedatie)30,15
B12Overheadkosten roesje (lachgassedatie)37,38
V71Eénvlaksvulling amalgaam25,32
V72Tweevlaksvulling amalgaam40,4
V73Drievlaksvulling amalgaam52,45
V74Meervlaksvulling amalgaam73,56
V81Eénvlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer37,38
V82Tweevlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer52,45
V83Drievlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer64,51
V84Meervlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/ compomeer85,61
V91Eénvlaksvulling composiet48,23
V92Tweevlaksvulling composiet63,31
V93Drievlaksvulling composiet75,37
V94Meervlaksvulling composiet96,47
V15Aanbrengen schildje van tandkleurig plastisch materiaal (facing)72,35
V30Fissuurlak eerste element (sealen)27,13
V35Fissuurlak ieder volgend element in dezelfde zitting (sealen)15,07
V40Het polijsten, beslijpen en bijwerken van oude vullingen6,03
V50Droogleggen van elementen door middel van een rubberen lapje12,06
V70*Parapulpaire stift12,06
V80*Wortelkanaalstift21,1
V85*Elke volgende wortelkanaalstift in hetzelfde element9,04
E01Wortelkanaalbehandeling consult22,91
E02Uitgebreid wortelkanaalbehandeling consult42,2
E03Consult na tandheelkundig ongeval33,16
E60*Geheel of gedeeltelijk weghalen van pulpaweefsel48,23
E04Toeslag voor kosten bij gebruik van roterende nikkel-titanium instrumenten48,84
E13Wortelkanaalbehandeling per element met 1 kanaal108,53
E14Wortelkanaalbehandeling per element met 2 kanalen156,76
E16Wortelkanaalbehandeling per element met 3 kanalen204,99
E17Wortelkanaalbehandeling per element met 4 of meer kanalen253,23
E85Elektronische lengtebepaling15,07
E19Insluiten calciumhydroxide of daarmee vergelijkbare desinfectans per element, per zitting18,09
E66Wortelkanaalbehandeling van melkelement48,23
E51Verwijderen van kroon of brug36,18
E52Moeilijke wortelkanaalopening30,15
E53Verwijderen van wortelstift42,2
E54Verwijderen van wortelkanaalvulmateriaal30,15
E55Behandeling dichtgeslibd of verkalkt wortelkanaal30,15
E56*Voortgezette behandeling bij weefselschade van de tandwortel42,2
E57Behandeling van element met uitzonderlijke anatomie30,15
E61Behandelen van open wortelpunt met calciumhydroxide, eerste zitting84,41
E62Behandelen van open wortelpunt met calciumhydroxide, elke volgende zitting54,26
E63*Toeslag voor afsluiting met Mineral Trioxide Aggregate (MTA) of een vergelijkbaar biokeramisch materiaal45,22
E64Afsluiting van open wortelpunt48,23
E77Initiële wortelkanaalbehandeling, eerste kanaal60,29
E78Initiële wortelkanaalbehandeling, elk volgend kanaal30,15
E90Inwendig bleken, eerste zitting48,23
E95Inwendig bleken, elke volgende zitting18,09
E97*Uitwendig bleken per kaak75,37
E40Directe pulpa-overkapping30,15
E42Terugzetten van een verplaatst element na tandheelkundig ongeval12,06
E43*Vastzetten element d.m.v. een spalk na tandheelkundig ongeval24,12
E44Verwijderen spalk, per element6,03
E45Aanbrengen rubberdam12,06
E31Snij-/ hoektand120,58
E32Premolaar168,82
E33Molaar217,05
E34*Aanbrengen retrograde vulling24,12
E36*Het trekken van een element met re-implantatie84,41
E37Kijkoperatie72,35
E88Opvullen van de pulpakamer en afsluiten van de kanaalingangen60,29
E86Gebruik operatiemicroscoop bij wortelkanaalbehandeling81,39
E87Gebruiksklaar maken van praktijkruimte voor wortelkanaalbehandeling60,29
R08*Eénvlaks composiet inlay72,35
R09*Tweevlaks composiet inlay138,67
R10*Drievlaks composiet inlay180,88
R11*Eénvlaksinlay108,53
R12*Tweevlaksinlay168,82
R13*Drievlaksinlay241,17
R14Toeslag voor extra retentie bij het plaatsen van indirecte restauraties30,15
R24*Kroon op natuurlijk element265,28
R34*Kroon op implantaat241,17
R29*Confectiekroon54,26
R31Opbouw plastisch materiaal60,29
R32*Gegoten opbouw, indirecte methode60,29
R33*Gegoten opbouw, directe methode120,58
R40Eerste brugtussendeel180,88
R45*Toeslag bij een conventionele brug voor elk volgende brugtussendeel in hetzelfde tussendeel90,44
R49Toeslag voor brug op vijf- of meer pijlerelementen150,73
R50*Metalen fixatiekap met afdruk30,15
R55*Gipsslot met extra afdruk30,15
R60*Plakbrug zonder preparatie120,58
R61*Plakbrug met preparatie180,88
R65Toeslag bij een plakbrug voor elk volgende brugtussendeel in hetzelfde tussendeel42,2
R66Toeslag bij een plakbrug voor elke volgende bevestiging boven het aantal van twee24,12
R70Toeslag voor kroon onder bestaand frame-anker66,32
R71*Vernieuwen porseleinen schildje, reparatie metalen/porseleinen kroon in de mond66,32
R74*Opnieuw vastzetten niet plastische restauraties24,12
R75*Opnieuw vastzetten plakbrug60,29
R76Toeslag voor gegoten opbouw onder bestaande kroon30,15
R77Moeizaam verwijderen van oud kroon- en brugwerk per (pijler)element30,15
R78*Schildje van keramiek of kunststof, zonder preparatie72,35
R79*Schildje van keramiek of kunststof, met preparatie120,58
R80*Tijdelijk kroon- en brugwerk, eerste tand of kies30,15
R85**Tijdelijk kroon- en brugwerk, volgende tand of kies12,06
R90**Gedeeltelijk voltooid werk0
G21Functieonderzoek kauwstelsel108,53
G22Verlengd onderzoek OPD217,05
G23Spieractiviteitsmeting en registratie96,47
G41Consult OPD-therapie A (niet-complex)63,31
G62*Stabilisatieopbeetplaat162,79
G68*Reparatie stabilisatieopbeetplaat met afdruk48,23
G47Evaluatie/herbeoordeling na OPD therapie A72,35
G43Consult OPD-therapie B (complex)121,79
G44*Therapeutische injectie66,32
G46*Consult voor instructie apparatuur (eenmalig)48,23
G48Evaluatie/herbeoordeling na OPD therapie B120,58
G10Niet-standaard beetregistratie90,44
G11Scharnierasbepaling90,44
G12Centrale relatiebepaling84,41
G13Protrale/laterale bepalingen60,29
G14Instellen volledig instelbare articulator, pantograaf en registratie542,63
G16Therapeutische positiebepaling30,15
G20Beetregistratie intra-oraal60,29
G09Occlusie analyse na meting m.b.v. digitale apparatuur32,56
G15Toeslag voor het behouden van beethoogte30,15
G65**Indirect planmatig inslijpen331,61
G69**Beetbeschermingsplaat66,32
G33**Aanbrengen front/hoektandgeleiding60,29
G71*Apparaat voor snurk- en slaapstoornissen (MRA)301,46
G72Controlebezoek MRA30,15
G73*Reparatie MRA met afdruk48,23
G74Therapie met behulp van myofunctionele apparatuur127,22
H11Trekken tand of kies45,22
H16Trekken volgende tand of kies, in dezelfde zitting en hetzelfde kwadrant33,76
H21Kosten hechtmateriaal6,18
H26Hechten weke delen66,32
H50Terugzetten/ terugplaatsen tand of kies, eerste element exclusief wortelkanaalbehandeling60,29
H55Terugzetten/ terugplaatsen tand of kies, buurelement, exclusief wortelkanaalbehandeling18,09
H90Voorbereiding praktijkruimte ten behoeve van chirurgische verrichtingen vallend onder onderdeel B60,29
H33Hemisectie van een molaar72,35
H35Moeizaam trekken tand of kies, met mucoperiostale opklap72,35
H40Corrigeren van de vorm van de kaak, per kaak54,26
H41Verwijderen van het lipbandje of tongriempje36,18
H42Wortelpuntoperatie, per tandwortel, zonder afsluiting72,35
H43Wortelpuntoperatie, per tandwortel, met ante of retrogradeafsluiting96,47
H44Primaire antrumsluiting66,32
H59Behandeling kaakbreuk, per kaak84,41
H60Marsupialisatie84,41
H65Primaire sluiting162,79
H70Lappige fibromen, Schlotterkamm, tubercorrectie e.d., enkelzijdig per kaak84,41
H75Lappige fibromen, Schlotterkamm, tubercorrectie e.d., dubbelzijdig per kaak162,79
H80Alveolotomie torus, vergelijkbare praeprothetische botcorrecties, enkelzijdig per kaak114,55
H85Alveolotomie torus, vergelijkbare praeprothetische botcorrecties, dubbelzijdig per kaak192,93
P60Uitgebreid onderzoek naar functioneren van het bestaande kunstgebit36,18
P65Planmatig inslijpen van het bestaande kunstgebit30,15
P17Toeslag voor beetregistratie met specifieke apparatuur60,29
P10*Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 1-4 elementen90,44
P15*Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 5-13 elementen180,88
P16Toeslag voor individuele afdruk met randopbouw bij gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars66,32
P18Toeslag voor gegoten anker bij gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars18,09
P34*Frame kunstgebit, 1-4 elementen247,2
P35*Frame kunstgebit, 5-13 elementen337,64
P31*Wortelkap met stift150,73
P32Toeslag voor maken precisiekoppeling per koppeling of staafhuls90,44
P33Toeslag voor aanbrengen telescoopkroon met precisiekoppeling60,29
P40Toeslag immediaat kunstgebit, kunstgebittarief verhoogd met per immediaat te vervangen element15,07
P45*Noodkunstgebit120,58
P21*Volledig kunstgebit bovenkaak180,88
P25*Volledig kunstgebit onderkaak241,17
P30*Volledig kunstgebit boven- en onderkaak391,9
P36Individuele afdruk zonder randopbouw30,15
P14Individuele afdruk met randopbouw66,32
P27Reoccluderen60,29
P37Frontopstelling in aparte zitting36,18
P28Naregistratie en remounten60,29
P38Toeslag voor bepaling verticale beethoogte met behulp van specifieke apparatuur66,32
P39Toeslag voor bepaling neutrale zone90,44
P41Toeslag voor relinen van alginaatafdruk30,15
P42Toeslag voor specifieke A-zone-bepaling30,15
P43Toeslag voor extra beetbepaling met waswallen36,18
P29Toeslag te berekenen voor elk element bij een overkappingskunstgebit48,23
P06Tissue conditioning volledig kunstgebit, per kaak42,2
P01*Opvullen volledig kunstgebit, indirect zonder randopbouw, per kaak42,2
P02*Opvullen volledig kunstgebit, indirect met randopbouw, per kaak90,44
P03Opvullen volledig kunstgebit, direct zonder randopbouw, per kaak60,29
P04*Opvullen volledig kunstgebit, direct met randopbouw, per kaak90,44
P70*Opvullen overkappingskunstgebit op natuurlijke pijlers zonder staafdemontage, per kaak168,82
P07*Reparatie volledig kunstgebit, zonder afdruk, per kaak18,09
P08*Reparatie volledig kunstgebit, met afdruk, per kaak48,23
P56Tissue conditioning gedeeltelijk kunstgebit of framekunstgebit, per kaak42,2
P51*Opvullen gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit, indirect zonder randopbouw, per kaak42,2
P52*Opvullen gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit, indirect met randopbouw, per kaak90,44
P53*Opvullen gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit, direct zonder randopbouw, per kaak60,29
P54*Opvullen gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit, direct met randopbouw, per kaak90,44
P57*Reparatie gedeeltelijk kunstgebit/ framekunstgebit, zonder afdruk, per kaak18,09
P58*Reparatie gedeeltelijk kunstgebit/ framekunstgebit, met afdruk, per kaak48,23
P78*Uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit met element(en) tot volledig kunstgebit inclusief afdruk, per kaak48,23
P79*Uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit met element of anker inclusief afdruk, per kaak48,23
T012Onderzoek van het tandvlees met parodontiumstatus174,85
T021Grondig reinigen wortel, complex32,56
T022Grondig reinigen wortel, standaard24,12
T032Evaluatie initiële behandeling/chirurgie of herbeoordeling met parodontiumstatus108,53
T033Bespreken vervolgtraject na evaluatie of herbeoordeling66,32
T042Consult parodontale nazorg91,64
T043Uitgebreid consult parodontale nazorg121,79
T044Complex consult parodontale nazorg162,19
T070Flapoperatie tussen twee elementen195,95
T071Flapoperatie per sextant (één zesde deel)301,46
T072Flapoperatie uitgebreid per sextant ( één zesde deel)361,75
T073Directe postoperatieve zorg, eerste zitting60,29
T074Directe postoperatieve zorg, volgende zitting162,19
T076Tuber- of retromolaarplastiek75,37
T101Tuber- of retromolaarplastiek105,51
T102Tandvleescorrectie, per element57,28
T103Tandvleescorrectie, per sextant (één zesde deel)150,73
T111*Aanbrengen parodontaal regeneratiemateriaal voor botherstel als zelfstandige verrichting, per sextant (één zesde deel)361,75
T112*Aanbrengen parodontaal regeneratiemateriaal voor botherstel als niet-zelfstandige verrichting, gelijktijdig met flapoperatie in hetzelfde sextant (één zesde deel), per element120,58
T113Operatieve verwijdering van regeneratiemateriaal195,95
T121Kroonverlenging per element195,95
T122Kroonverlenging per sextant361,75
T141Tandvleestransplantaat114,55
T142*Recessie bedekking met verplaatste lap361,75
T151Directe postoperatieve zorg, eerste zitting60,29
T152Directe postoperatieve zorg, volgende zitting162,19
T161**Bacteriologisch onderzoek ten behoeve van tandvleesbehandeling42,2
T162Behandeling tandvleesabces81,39
T163*Toepassing lokaal medicament65,12
T164*(Draad)Spalk24,12
T165Uitgebreide voedingsanalyse60,29
J97Overheadkosten implantaten, autotransplantaten en peri-implantitis chirurgie179,6
J98Overheadkosten pre-implantologische chirurgie101,64
J01Initieel onderzoek implantologie66,88
J02*Verlengd onderzoek implantologie102,9
J03*Proefopstelling138,91
J05Implantaatpositionering op grond van CT-scan46,3
J09*Ophoging bodem bijholte, eerste kaakhelft246,95
J10*Ophoging bodem bijholte, tweede kaakhelft in dezelfde zitting154,35
J11Prepareren donorplaats138,91
J12*Kaakverbreding en/of verhoging in frontregio of eerste kaakhelft149,2
J13*Kaakverbreding en/of verhoging in tweede kaakhelft in dezelfde zitting72,03
J06Vrijleggen foramen mentale30,87
J15*Kaakverbreding en/of verhoging per kaakhelft of in frontregio87,46
J17*Aanvullende ophoging bodem bijholte133,77
J18*Ophoging bodem bijholte orthograad61,74
J19Toeslag esthetische zone66,88
J20Plaatsen eerste implantaat, per kaak235,12
J28Plaatsen volgend implantaat, per kaak97,24
J23*Plaatsen eerste tandvleesvormer (healing abutment)77,17
J29*Plaatsen volgende tandvleesvormer (healing abutment)36,53
J26Moeizaam verwijderen implantaat169,78
J36Verwijderen implantaat33,96
J27Vervangen eerste implantaat235,12
J37Vervangen volgend implantaat97,24
J39Uitvoeren autotransplantaat179,56
J88Chirurgische behandeling peri-implantitis, per sextant (één zesde deel)179,56
J07Toeslag kosten boren voor eenmalig gebruik of toeslag kosten inzetstukken van een Implant Removal Set voor eenmalig gebruik0
J08*Aanbrengen botvervangers in extractie wond20,58
J30Bindweefseltransplantaat per donorplaats108,04
J81Verkrijgen en verwerken van bloed tot een regeneratief biomateriaal middels een venapunctie115,76
J32*Verwijderen gefractureerd abutment/occlusale schroef118,33
J33Kosten implantaat330,87
J34Bepaling stabiliteit implantaat middels ISQ-meting10,29
J35Grondig submucosaal reinigen implantaat24,18
J87*Tijdelijke kroon op immediaat geplaatst implantaat267,53
J45*Plaatsen eerste drukknop123,48
J41*Plaatsen elke volgende drukknop36,01
J42*Staaf tussen twee implantaten in dezelfde kaak210,94
J43*Elke volgende staaf tussen implantaten in dezelfde kaak66,88
J44*Plaatsen opbouw ten behoeve van implantaatkroon25,72
J50*Gelijktijdig plaatsen volledig kunstgebit en klikgebit529,92
J51*Onder klikgebit344,71
J52*Boven klikgebit344,71
J53*Omvorming klikgebit102,9
J54*Omvorming klikgebit bij staven tussen twee implantaten133,77
J55*Omvorming klikgebit bij staven tussen drie of vier implantaten154,35
J56*Omvorming klikgebit bij staven tussen meer dan vier implantaten180,07
J57Toeslag vervangingsklikgebit op bestaande stegconstructie tussen twee implantaten87,46
J58Toeslag vervangingsklikgebit op bestaande stegconstructie tussen drie of vier implantaten113,19
J59Toeslag vervangingsklikgebit op bestaande stegconstructie tussen meer dan vier implantaten138,91
J60Specifiek consult nazorg implantologie56,59
J61Uitgebreid consult nazorg implantologie92,61
J70*Opvullen zonder staafdemontage144,06
J71*Opvullen met staafdemontage op twee implantaten180,07
J72*Opvullen met staafdemontage op drie of vier implantaten205,79
J73*Opvullen met staafdemontage op meer dan vier implantaten231,52
J74*Reparatie zonder staafdemontage56,59
J75*Reparatie met staafdemontage op twee implantaten108,04
J76*Reparatie met staafdemontage op drie of vier implantaten133,77
J77*Reparatie met staafdemontage op meer dan vier implantaten159,49
J78*Verwijderen en vervangen drukknop25,72
J80Twee implantaten in de onderkaak voor een implantaatgedragen kunstgebit523,75
XIVUurtarieven ten behoeve van de bijzondere tandheelkunde en de Wlz (U)
U25*Tijdtarief tandheelkundige hulp aan patiënten die behandeld worden in Wlz-instelling in eenheden van vijf minuten13,73
U35*Tijdtarief tandheelkundige hulp aan patiënten die verblijven in de Wlz-instelling en behandeld worden in de eigen praktijk van de zorgaanbieder in eenheden van vijf minuten15,84
U05*Tijdtarief begeleiding moeilijk behandelbare patiënten in eenheden van vijf minuten15,84
XVInformatieverstrekking en onderlinge dienstverlening (Y)
Y01Informatieverstrekking, per vijf minuten13,73
Y02Onderlinge dienstverlening0

Start typing and press Enter to search